Uw personeel op onze payroll

Stichting Normering Arbeid NEN 4400-1

Bij payrolling wordt PSN de juridisch werkgever. Wij nemen de risico's verbonden aan het werkgeverschap rond ziekte en arbeidsongeschiktheid van u over. Ook worden wij verantwoordelijk voor het afdragen van de werkgeverslasten. Dit zijn ondermeer de premies voor het UWV (sociale verzekeringen), pensioenpremies, loonbelasting, verzekeringspremies en de premies voor ziektekosten.

Bovengenoemde afdrachten en reserveringen zijn, samen met de kosten voor de salarisadministratie en boekhouding, in onze tarieven inbegrepen. Voor de bepaling van onze tarieven hanteren wij een rekenfactor over de som van het brutoloon en reserveringen. Wij bepalen de vergoeding die wij voor onze diensten vragen, op basis van de met u gemaakte afspraken.

Ons uitgangspunt blijft dat u als klant zélf bepaalt wat de medewerker verdient. Vanzelfsprekend met inachtneming van de wettelijke regelgeving.

Uw medewerkers ontvangen van ons de salarisbetalingen en uiteraard de salarisspecificaties en jaaropgaven.

 

Klik hier voor meer informatie over HRM, salarisadministratie en HR-Paketten?

Direct contact

*
Naam:
*
Bedrijf:
*
Telefoon:
*
E-mail:
Uw vraag: