Bedrijven vrezen in de zomer voor ongemotiveerd personeel

Personeel minder gemotiveerd

Meer dan een derde (35%) van de CFO’s en financieel directeuren zegt dat tijdens de zomermaanden de commerciële activiteiten vertragen, gevolgd door 20% die vreest voor productiviteitsverlies. Nog eens 19% zegt dat er door het jaarlijkse verlof minder leiding is van management en 7% is van mening dat het personeel minder gemotiveerd is. Slechts 19% stelt dat ze geen negatieve gevolgen ondervinden van de zomermaanden.

 Men komt wel positiever terug

Werknemers die tijdig vakantiedagen opnemen, positiever zijn over hun werk en na de vakantie gemotiveerder en productiever terugkeren. 

Tijdens de zomermaanden schommelt echter bij veel bedrijven de bezetting door de vakanties die in deze periode gepland staan. Om productiviteitsverlies tot een minimum te beperken en tegelijkertijd de vaste werknemers hun welverdiende vakantie te gunnen, doen bedrijven daarom geregeld een beroep op tijdelijke arbeidskrachten.

5 tips voor bedrijven

  1. Maak een teamplanning, hierdoor kunnen de taken onderling verdeeld worden wanner werknemers met vakantie zijn. Dan kent iedere werknemer zijn/haar verantwoordelijkheden en kunnen zij de werkzaamheden tijdig inplannen.
  2. Wees voorbereid, het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen over verwachtingen en deadlines. Een goede voorbereiding en duidelijke afspraken m.b.t. de taken zijn nodig om de, bijkomende, werklast efficïent te verdlen en de nodige acties te ondernemen.
  3. Zorg voor ondersteuning, als je een beroep doet op tijdelijke arbeidskrachten tijdens de zomermaanden kunnen dagelijkse werkzaamheden en dringende projecten opgepakt worden, zodat de vakantiegangers met een gerust hart op vakantie kunnen en de thuisblijvers niet overbelast raken.
  4. Laat enige flexibiliteit toe, want door werknemers extra flexibiliteit te geven in de tijd vlak voor hun vakantie zullen ze nog meer geneigd zijn om extra inspanningen te leveren om hun taken tijdig af te ronden.
  5. Vergeet de, wettelijke, vakantie niet te stimuleren, want iedere werknemer heeft recht op vakantie. Het is belangrijk om werknemers aan te moedigen deze dagen op te nemen. Werknemers die tijdig hun vakantiedagen opnemen, zijn over het algemeen productiever en meer tevreden.

Geef een antwoord