Beperking instroom flexwerk komt door de regelgeving

Het is niet altijd aantrekkelijk om tijdelijk werk aan te nemen, voor mensen in de bijstand. Uit De regels van het ministerie van Sociale Zaken leiden ertoe dat mensen in de bijstand, daar liever in blijven, is de conclusie van onderzoeksbureau Actal, die daar onderzoek naar heeft gedaan.

Werklozen onder de 27 jaar die een beroep doen op de bijstand hebben te maken met een wachttijd van 4 weken waarin zij moeten aantonen op zoek te zijn naar werk of scholing. Mensen die vanuit de bijstand tijdelijk aan de slag gaan, krijgen na beëindiging van het contract weer opnieuw te maken met deze wachttijd waarin zij geen bijstand ontvangen.

Dit is volgens de onderzoekers moeilijk voor deze bijstandsgerechtigden, want zij hebben vaak niet zo’n financiële buffer om die periode weer opnieuw te overbruggen. Dit is voor werkzoekenden een reden om tijdelijk werk te weigeren. De onderzoeker raadt daarom aan om de herhaalde wachttijd af te schaffen. 

Tweede kamer

Staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, liet in een reactie aan het ANP weten dat de huidige regels flexwerk helemaal niet hoeven te hinderen. Zij stelt dat als de bijstandsgerechtigden de wettelijk verplichte zoektermijn van 4 weken laat samenvallen met de laatste vier weken van hun tijdelijk contract, zij dit probleem niet hebben. Zo kan de hernieuwde aanvraag direct na afloop van het tijdelijk werk worden gedaan. Het probleem hierbij is dat de einddatum van de overeenkomst wel 4 weken van tevoren bekend moet zijn, iets wat niet altijd het geval is. Groen Links kamerlid Linda Voortman zou graag zien dat Jetta Kleinsma de wet iets aanpast. Zij wil niet dat bijverdient niet meteen gekort wordt. Minder regels, meer vertrouwen, daarmee help je mensen echt uit de bijstand.

Bron: NRC

Geef een reactie