FNV vreest voor meer ongevallen onder werkstudenten

Er zullen in de toekomst nog meer studenten in de horeca gaan werken, door de invoering van het leenstelsel. Relatief de meeste arbeidsongevallen vinden plaats in de horeca. Dat is de reden voor FNV Horeca om horecawerkgevers te attenderen op het feit dat het verstandig is hun jonge medewerkers beter te scholen.

51% van de 335.000 werknemers in de horeca, is tussen de 15-24 jaar. Een groot deel van deze groep is student die naast zijn studie – zonder enige vakkennis – parttime in de horeca aan de slag gaat. En dat is gevaarlijk, omdat in de horeca dagelijks risicovolle werkzaamheden plaatsvinden, zoals snijden, frituren en werken met koolzuur.

Jaarlijks 60.000 arbeidsongevallen in horeca

Jaarlijks belanden 5.000 horecawerknemers – veelal jongeren – op de spoedeisende eerste hulp voor behandeling van vooral snij- en brandwonden en valpartijen. Volgens het CBS vonden er in 2013 meer dan 60.000 arbeidsongevallen in de horeca plaats (22.200 arbeidsongevallen per 100.000 werknemers).

Horecawerkgevers moeten investeren in opleiding

Veel horecawerkgevers, zoals cafés, cafetaria’s en strandtenten, werken met studenten als goedkope flexkrachten. Volgens FNV Horeca investeren zij nauwelijks in scholing en veiligheid van hun personeel en verwachten ze te veel flexibiliteit zonder daar iets tegenover te stellen, behalve het minimumjeugdloon.

De bond wijst op de grote jaarlijkse uitstroom van horecapersoneel. Want met een personeelsverloop van 40% snijden werkgevers zichzelf in de vingers en nemen de kosten alleen maar toe. Door te investeren in de ontwikkeling van het personeel wordt werken in de horeca aantrekkelijker en veiliger. De bond pleit voor een opleidings- en ontwikkelingsfonds waaruit scholing van vaste, tijdelijke en nieuwe werknemers wordt gefinancierd.

Geef een reactie