Inbesteden schoonmaak volgens banenambassadeur onverstandig

De schoonmaaksector is bij uitstek geschikt om mensen met een arbeidshandicap aan banen te helpen. Dat zegt ‘banenambassadeur’ Hans Spigt in een interview met het FD. Ondertussen haalt hij uit naar de creatie van de Rijksschoonmaakorganisatie. De overheid heeft hem aangesteld als ‘aanjager van de uitvoering van de banenafspraak overheidssector’. Dat houdt in, dat hij toeziet op de invulling van de Participatiewet door onder meer gemeenten en andere overheidswerkgevers.

Urgentie

En waar het bedrijfsleven werk maakt van het creëren van extra banen voor arbeidsgehandicapten, daar blijft de overheid achter. Afspraak is dat de overheid uiteindelijk 25.000 extra banen creëert. Maar in 2013 en 2014 zijn er slechts 1.500 banen bijgekomen bij de overheid. Van de overheid verwacht je een voorbeeldrol, vind hij, maar het MKB bijvoorbeeld, scoort veel beter. Hoe groter de organisatie, des te lager de urgentie. Overal waar ik kom, wringt het. Het maken van nieuwe functies staat haaks op de bezuinigingsopdracht, het geld is er niet en het werk ook niet. Er moet maar eens een tegenbeweging op gang komen, vindt Hans Spigt.

Inbesteden

Volgens Hans Spigt zijn facilitaire diensten geschikt voor banen voor arbeidsgehandicapten. “Denk aan beddenopmakers in de zorg, assistenten op scholen, en schoonmaak. Mensen die gasten van de receptie naar de lift begeleiden. Het gaat erom dat je creatief bent, soms door eenvoudige taakjes bijeen te voegen tot één baan. Dat wil overigens niet zeggen dat hij een voorstander is van de inbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden. Integendeel. Hij pleit er niet voor dat de overheid opeens weer op grote schaal gaat inbesteden. In het geval van schoonmaak vindt hij dat zelfs zeer onverstandig. Marktpartijen zijn nu eenmaal beter in schoonmaken dan de overheid, er is geen reden voor wantrouwen. Samenwerken lijkt logischer, volgens Hans Spigt.

Klik hier voor het volledige artikel.

Bron: FD

Geef een reactie