Loondoorbetaling bij ziekte terug naar 1 jaar

Het kabinet is in bespreking over een voorstel om kleine ondernemers niet langer te verplichten 2 jaar loon door te betalen aan hun werknemers die in de ziektewet zitten. Deze termijn wil men terugbrengen naar 1 jaar. Het gaat om een vrijwillige regeling voor bedrijven met maximaal 10 werknemers.

Ziekte 

In het voorstel van ministers Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Henk Kamp van Economische Zaken gaan de werknemers er niet op achteruit. Het UWV betaalt het tweede jaar loon. Werkgevers betalen hiervoor premie en de overheid legt dan jaarlijks 20 miljoen euro bij. Twee jaar loondoorbetaling vormt een drempel voor kleine bedrijven om personeel aan te nemen. Asscher noemde dit eerder dit jaar in de kamer een “reëel probleem”. Hij beloofde toen te gaan kijken hoe het kabinet deze ondernemers kan helpen. 

Bron: Misset Horeca 

Geef een reactie