OSB positief over verlaging belasting op lagere inkomens

In de troonrede van 15 september jl., wordt een verlaging van de loonkosten aangekondigd voor banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In het kader hiervan worden de schoonmakers expliciet genoemd.

Piet Adema, voorzitter OSB, is erg positief over deze aangekondigde loonkosten verlaging. Dit voordeel komt vooral ten goede voor medewerkers met een salaris tot 120% van het minimumloon. Echter het salaris van schoonmakers ligt daar boven. Als de schoonmakers profijt van deze regeling zouden willen hebben, dan moet de loongrens 125% moeten worden, want nu vallen zij er net niet onder, ze verdienen nl. meestal 122% van het minimumloon. Het wordt juist voor schoonmaakbedrijven interessant om meer mensen een baan aan te bieden, als deze grens omhoog gaat.

Het OSB gaat in ieder geval met minister Asscher praten of deze regeling te verruimen, zodat ook de schoonmaakbranche er voordeel aan heeft.

Charles Vinke, directeur van Asito, gaf in de Volkskrant zijn ongezouten mening. Hij vindt nl. dat Koning Willem Alexander zijn onderdanen in de schoonmaakbranche ernstig tekort. Het salaris van een schoonmaak medewerker ligt nl. boven dat van onder meer thuiszorg medewerkers, supermarkt medewerkers, catering medewerkers en hoveniers.

Bron: Clean Totaal

Geef een reactie