Schoonmaakbedrijf investeert in geletterdheid medewerkers

In het kader van goed werkgeverschap gaat Gom, een van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland en onderdeel van Facilicom Services Group, werken aan de ontwikkeling van hun mederwerkers. Zeker de geletterdheid van medewerkers vind men heel belangrijk.

Gom zal samen met de stichting Lezen & Schrijven deze maand beginnen met een pilot waarbij er een koppeling zal plaatsvinden tussen medewerkers en een taalvrijwilliger. Zo kunnen zij samen aan de taalvaardigheid gaan werken.

Ongeletterdheid is écht een probleem

Laaggeletterdheid is écht een serieus maatschappelijk probleem in Nederland, volgens Chantal Vorstenbosch, manager Strategische Personeelsontwikkeling bij Gom. 1 op de 9 mensen in Nederland is laaggeletterd. Dit is soms zo erg dat zij zich niet voldoende kunnen redden in de samenleving. 57% van de laaggeletterde mensen die een baan hebben, werken in de schoonmaak. Hier worden situaties waarin ze moeten lezen en schrijven vaak door hen vermeden en verbergen ze vaak hun problemen.

Taalscholing

Gom was één van de eersten in de schoonmaakbranche die hun medewerkers de kans aanbood om taalscholing te volgen. Natuurlijk is het effect hiervan pas echt duurzaam als deze taalscholing blijvend is. Dat is ook de reden waarom Gom samen met de stichting Lezen & Schrijven taalvrijwilligers opleiden, die medewerkers gaan helpen met het begrijpen van de Nederlandse taal. Zij gaan ze helpen met schrijven, lezen, spreken en luisteren. Medewerkers komen op een laagdrempelige locatie samen in hun eigen buurt.

Op deze manier vindt er niet alleen een ontwikkeling plaats op het gebied van taalvaardigheid, maar ook op het gebied van banden met collega’s en buurtgenoten. Zo worden de medewerkers door Gom geholpen om zowel thuis als op het werk te communiceren in de Nederlandse taal.

Bron: HRPraktijk

Geef een reactie