Tips voor het begeleiden van een rouwende werknemer

Rouw is een prvékwestie. Maar een werknemer die een dierbare heeft verloren, kan het rouwproces net uitzetten als hij/zij aan het werk is. Daardoor kan het verlies van een dierbare een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het werk hebben. U kunt met rouwbegeleiding veel winst behalen en wellicht ziekteverzuim voorkomen. Dat gaat verder dan een condoleancekaartje sturen. Tips om een werknemer te begeleiden bij het rouwproces zijn handig, want aan welke punten moet u denken? Deze checklist helpt u om geen zaken te vergeten:

  • Informeer naaste collega’s over de rouwsituatie van de werknemer. Dit is een taak voor de direct leidinggevende van de betreffende werknemer.
  • De direct leidinggevende legt een condoleancebezoek af en is, afhankelijk van de omstandigheden en overleg met de werknemer, aanwezig bij de uitvaartplechtigheid.
  • Instrueer naaste collega’s dat zij op het verdriet van de werknemer reageren, afhankelijk van de manier waarop de rouwende omgaat met het verdriet.
  • Zorg ook voor de praktische opvang: Zolang de rouwende werknemer nog niet volledig functioneert moeten taken worden overgenomen en verdeeld.
  • De eerste keer dat je de werknemer spreekt, vraag je niet wanneer hij weer aan het werk gaat, maar wanneer hij eraan toe is om samen de werkzaamheden te bespreken. Tijdens dat gesprek overleg je of hij de werkdruk aankan. Pas eventueel zijn takenpakket aan. Informeer ook of hij extra ondersteuning op de werkplek nodig heeft. En soms heeft een rouwende werknemer simpelweg behoefte om na een slechte nachtrust een uurtje later te beginnen of wil hij van tijd tot tijd een ’inhoudelijke kop koffie’ met je drinken.
  • Voorkom dat de werknemer door een terugval zich alsnog ziek meldt. Houd je werknemer in de gaten als hij weer aan het werk is door het eerste half jaar regelmatig met hem om de tafel te gaan zitten. Vraag tijdens die gesprekken hoe het gaat en waar hij op dat moment behoefte aan heeft. Zijn behoeften kunnen per periode verschillen. 
  • Realiseer je dat kleine dingen soms al heftige emoties oproepen. Weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken, win dan advies in bij een bedrijfsmaatschappelijk medewerker.
  • Voor veel nabestaanden is de sterfdatum van de overleden dierbare een gevoelig moment, zeker het eerste jaar. Mogelijk wil je werknemer op deze dag vrijnemen. Echte betrokkenheid toon je door samen met de collega’s van de rouwende werknemer op de sterfdatum een kaartje of bloemetje te sturen. De periode na de sterfdatum is ook een goed mment om opnieuw met de weknemer om de tafel te gaan zitten. Tijdens dat gesprek vraag je of hij/zij nog steeds behoefte heeft aan overlegmomenten en de, voor zover afgesproken, aangepaste werkzaamheden en werktijden.

Geef een antwoord