Vaker in gesprek!

Vaker in gesprek, betere resultaten

‘Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal.’ Het is een uitspraak die ik vaak hoor in gesprekken met werkgevers of HR-managers. Het klinkt logisch en het geldt ook voor (bijna) alle ondernemingen: zonder medewerkers geen bedrijf. Geen producten, geen diensten, geen klanten, geen resultaten, geen groei. Toch blijkt tijdens die gesprekken ook regelmatig dat er verrassend weinig gedaan wordt om dat human capitaloptimaal in te zetten. Het managementinstrument bij uitstek om de doelstellingen van de organisatie samen met medewerkers te behalen, wordt niet of nauwelijks gebruikt. Ik heb het dan over de performance management gesprekscyclus.

Verplicht nummer

Het woord zegt het al: het gaat hierbij om een cyclus van gesprekken. Dat is dus iets anders dan een jaarlijks functioneringsgesprek, door leidinggevenden soms gezien als verplicht nummer en administratieve last. De PM-gesprekscyclus bestaat uit drie soorten gesprekken. In het planningsgesprek gaat het om het gezamenlijk benoemen van concrete afspraken rond resultaten en competenties: ‘ik weet wat ik moet doen en hoe ik het moet doen’. Halverwege het jaar krijgt de medewerker gerichte feedback, waardering en ondersteuning in een evaluatie- of voortgangsgesprek. Ook in dit gesprek is sprake van tweerichtingsverkeer: zowel leidinggevende als werknemer komen met input. Aan het eind van het jaar volgt dan nog het beoordelingsgesprek, waarin de leidinggevende eenzijdig de beoordeling geeft over het functioneren van de medewerker en afspraken worden gemaakt over beloning en (loopbaan)ontwikkeling. 

Betere prestaties, meer plezier

Het opzetten van een effectieve PM-cyclus vergt de nodige moeite. Het goede nieuws is: er zijn gebruiksvriendelijke en betrouwbare beoordelingssystemen op de markt die medewerkers en leidinggevenden ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van de cyclus. Je daar eens in verdiepen als werkgever is absoluut de moeite waard, want de opbrengsten zijn niet kinderachtig. Organisaties met een goedlopende performance cyclus hebben aantoonbaar een sterkere omzetgroei, zijn winstgevender en kennen een grotere klant- en medewerkerstevredenheid dan bedrijven die zich beperken tot het jaarlijkse functioneringsgesprek. Een goede PM-cyclus biedt organisaties geweldige mogelijkheden om niet alleen de bedrijfsprestaties te verbeteren, maar ook de motivatie, betrokkenheid en het werkplezier van hun ‘belangrijkste kapitaal’ een flinke boost te geven. 

Renout Martens is HR Consultant & Directeur van PSN Personeelszaken BV

Geef een reactie