Vingerwijzen door valpartij op een natte vloer

Uit een recente rechtszaak blijkt dat een werkgever niet automatisch onder zijn zorgplicht uitkomt door werkzaamheden uit te besteden aan een derde partij. Dat er sprake was van een bedrijfsongeval, dat was duidelijk en alle partijen het over eens. Het bleek een stuk lastiger om de vraag te beantwoorden, wie voor het ongeval aansprakelijk was.

Wat was er gebeurd ? Een werkgever had de schoonmaak van zijn kantoorpand uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf. Normaliter plaatst dit schoonmaakbedrijf gele waarschuwingsborden bij een vloer die net gedweild is en dus nat. Dit keer helaas niet. Een werkneemster kwam hierdoor ter val en hield er een gebroken pols en verzwikte enkel aan over. Zij stelde haar werkgever hiervoor aansprakelijk, maar die wees, natuurlijk zijn vinger richting het externe schoonmaakbedrijf. Het schoonmaakbedrijf was zorgvuldig geselecteerd en normaliter werden de gedweilde vloeren nl. wel voorzien van een gele driehoek.

De rechter vond deze argumenten niet voldoende en stelde dat de zorgplicht van een werkgever ver strekt. Het toezien op een veilige werkomgeving en dus het waarschuwen van een natte vloer en de risico’s hiervan, vallen hieronder. Interessant is dat er onlangs een vergelijkebare zaak speelde, alleen was de werknemer gevallen over gemorst koffie. Hierbij besliste de rechtbank wel in het voordeel van de werkgever, omdat hij vond dat de werkgever binnen zijn vermogen er alles aan had gedaan om risico’s uit te sluiten. Het hangt dus duidelijk van de omstandigheden af hoe de grenzen van de zorgplicht zijn.

Rechtbank Midden-Nederland, 25 juni 2014, ECLI (verkort): 4759

Geef een antwoord