HR ABONNEMENTEN

Voor MKB ondernemingen is soms wekelijkse of maandelijkse HR Ondersteuning op locatie niet nodig. Toch kunnen wij dan professionele HR Ondersteuning bieden bij lastige HR Processen in de vorm van een abonnement waarin wij gekaderde taken op ons nemen, voor de nodige signalering zorgen en bijspringen wanneer dat nodig is.

HR Basis:
 • Aanleg en actueel houden van HR-basisadministratie & personeelsdossiers
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Schriftelijke communicatie met betrekking tot in-, en uitstroom van medewerkers.
 • Wijzigingen in de (CAO) regelgeving coördineren en communiceren
 • Personeelsgids (handboek) doorlopend actualiseren
 • Coördinatie & mutaties externe salarisadministratie
 • Bewaking kritische data (einde contracten, proeftijd, BHV, certificaten, etc.
 • Online HRM Portaal (COBRA), waaronder personeelsdossiers en ESS verlofaanvragen
Verzuim:
 • Verzuimregistratie, betermeldingen, contact verzekeraar
 • Opstellen Plan van Aanpak, organiseren passende werkzaamheden
 • Contact en afstemming met de ARBO-dienst en/of Bedrijfsarts
 • Verzuimbegeleiding conform Wet Verbetering Poortwachter (casemanagement)
Salarisadministratie:
 • Inrichten van- en muteren in de salarisadministratie
 • Aanmelden (pensioen)verzekeraars, Arbo, etc.
 • Maandelijkse salarisverwerking, betaalbestanden en jaaropgaven
 • Loonaangiften en rapportage loonjournaalposten
 • Controle kwaliteit en toepassing wetgeving van de salarisadministratie
 • Online portaal voor salarisstroken en personeelsdossier
HR op verrichtingen basis:

Uiteraard kunt u ons naast het abonnement inzetten voor specifieke klussen op het gebied van o.a. werving & selectie, assessment, outplacement, functioneringsgesprekken, ARBO, duurzame inzetbaarheid, arbeidsrechtelijke kwesties of als meewerkend onderdeel van uw team.

Maak een afspraak met ons kantoor om de kansen voor uw onderneming te bespreken! U kunt hiervoor bellen met 085-4892040, of vul het contactformulier in.

Ook voor HRM, salarisadministratie en actuele uitdagingen bent u bij ons aan het juiste adres!