De ABU vindt de ontmoediging van Min. Asscher voor Payroll onbegrijpelijk

De ABU vindt de oproep van minister Asscher aan gemeentes om payroll terug te dringen onbegrijpelijk, onterecht en getuigen van symboolpolitiek. Een groot deel van de ABU-leden biedt in hun dienstverlening ook payroll aan. 

Bij de gemeentelijke overheid is vaak sprake van een bescheiden flex- schil. Minder dan 10% van het personeelsbestand bij gemeenten werkt op basis van een flexibel arbeidscontract en minder dan 3% op basis van een payrollcontract. We leven bovendien in een tijd waarin zelfs de overheid investeert in een kleinere, efficiëntere en slagvaardigere organisatie. De overheid zal naast een deel vaste medewerkers behoefte blijven houden aan flexibiliteit in zijn personeelsorganisatie waarbij, afhankelijk van de aard van het werk en de situatie, gekozen kan worden voor diverse soorten flexvormen. Het vast  stellen welk werk 'structureel' dan wel 'tijdelijk' van aard is, wordt voor de overheid ook steeds lastiger. 

Bij de keuze voor flexibele medewerkers hoort de kwaliteit in termen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap voor de medewerker, leidend te zijn. Payroll, toegepast volgens de kwaliteitsnormen en de arbeidsvoorwaarden van de ABU-CAO, is een goed georganiseerde vorm van dienstverlening op de arbeidsmarkt. Het helpt gemeenten en werknemers wendbaar te zijn en daarmee is payroll juist een deel van de oplossing voor de arbeidsmarkt in plaats van een probleem. 

De minister zet payroll weg als een vorm van flexibiliteit waarbij mensen ongelijk worden behandeld. De ABU-CAO gaat uit van gelijkwaardige beloning van de flexkracht ten opzichte van de vaste medewerker bij de inlener. Het grijpt bovendien diep in op de onderhandelingsvrijheid van werkgevers en werknemers. Extra wetgeving in deze is schadelijk voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt omdat strikte regulering zorgt voor een toename van mindere vormen van flexibiliteit.

Terug naar het overzicht

Direct contact

*
Naam:
*
Bedrijf:
*
Telefoon:
*
E-mail:
Uw vraag: