De belangrijste wijzigingen in de WWZ

Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 januari 2015 is het flexrecht (met uitzondering van de ketenbepaling) gewijzigd en per 1 juli 2015 worden de ketenbepaling en het ontslagrecht gewijzigd. Per 1 januari 2016 wordt de Werkloosheidswet aangepast.

 

Meer zekerheid flexwerker

 

Het oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen wordt aangepakt. Men wil voorkomen dat werknemers tegen hun zin langdurig op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moeten werken. Daarom krijgt een werknemer met opeenvolgende tijdelijke contracten vanaf 1 juli 2015 nu na 2 jaar i.p.v. na 3 jaar aanspraak op een vast contract. Op 1 januari 2015 zijn voor de flexwerker al wetswijzigingen aangebracht. Dat gaat dan bijvoorbeeld om een verbod op het overeenkomen van een proeftijd in een tijdelijk contract van 6 maanden of korter, vergaande beperking van de mogelijkheid om een concurrentiebeding in een tijdelijk contract op te nemen en beperking van de mogelijkheden om nuluren en min-maxcontracten overeen te komen.

 

Ontslagrecht

 

Met ingang van 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht gewijzigd. De bedoeling is om het ontslagrecht eerlijker te maken en meer te richten op het vinden van een nieuwe baan. De preventieve toetsing blijft bestaan, net als de wettelijke bescherming van werknemers tegen ongerechtvaardigd ontslag. Het is de bedoeling dat een einde wordt gemaakt aan de onrechtvaardige tweedeling, waarbij de ene werknemer met een gouden handdruk wordt ontslagen en de ander zonder enige vergoeding op straat wordt gezet.

 

Transitievergoeding

 

Vanaf 1 juli 2015 is het de bedoeling dat alle werknemers, dus ook flexwerkers, na een dienstverband van minimaal twee jaar recht hebben op een wettelijk genormeerde vergoeding; de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en is bedoeld ter compensatie van het verliezen van het dienstverband en het zou werknemers makkelijker maken om naar een andere baan of een ander beroep over te stappen.

 

WW

 

De maximale duur van de betaalde WW wordt vanaf 2016 geleidelijk teruggebracht, zodat die in 2019 van 38 maanden naar 24 maanden wordt teruggebracht. Het doel is om weklozen, zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen en dus uit de betaalde WW.

Terug naar het overzicht

Direct contact

*
Naam:
*
Bedrijf:
*
Telefoon:
*
E-mail:
Uw vraag: