Is een sexy geklede vrouwelijke manager minder competent ?

Vrouwen die op de werkvloer provocerende kleding dragen, worden door hun seksegenotes minder hoog ingeschat op het gebied van competentie dan collega’s die voor een meer traditionele dresscode hebben gekozen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire in Groot-Brittannië.

De onderzoekers stelden echter vast dat enkel bij de hogere kaderleden een meer gedurfde kledingkeuzes een negatieve impact hebben op de percepties over competentie. De studie toont aan dat zelfs subtiele keuzes van vrouwen om aan hun kleding een frivoler karakter mee te geven, een belangrijke impact kunnen hebben op hun carrière.

Eerste impressie

Vrouwelijke studenten en werknemers, die tijdens het onderzoek, een aantal foto’s van vrouwen in verschillende functies kregen voorgelegd en daarbij een eerst impressie over de competentie van de afgebeelde vrouwen moesten geven, zich sterk lieten leiden door onder meer de lengte van de rok of het aantal losstaande knopen van een blouse, zegt onderzoeksleider Karen Pine, professor psychologie aan de University of Hertfordshire.

Opmerkelijk was echter dat alleen functies uit de hogere kaders, zoals managers, op basis van provocatieve kleding strenger werden beoordeeld. Op lagere functies, zoals receptionistes, bleek de kledingkeuze geen enkele impact te hebben te hebben.

Evenwichtige balans

Vrouwen hebben op de werkvloer een grotere kledingkeuze dan mannen, zegt professor Pine. Dat confronteert vrouwelijke werknemers echter tegelijkertijd met de uitdaging een evenwichtige balans te zoeken tussen aantrekkelijkheid en professionalisme.

Deze studie toont aan dat die beslissing een grote impact kan hebben op de visie die de professionele omgeving zich over de vrouwelijke arbeidskrachten vormt. Vrouwen die zelfs op een bijzonder subtiele manier hun werkkleding sexsualiseren, moeten ermee rekening houden dat ze door hun seksegenotes op het gebied van professionele competentie minder zullen worden gewaardeerd.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vrouwen die op de werkvloer provocerende kleding dragen, worden door hun seksegenotes minder hoog ingeschat op het gebied van competentie dan collega’s die voor een meer traditionele dresscode hebben gekozen. Dat is de dens het onderzoek, een aantal foto’s van vrouwen in verschillende functies kregen voorgelegd en daarbij een eerste impressie over de competentie van de afgebeelde vrouwen moesten geven, zich sterk lieten leiden door onder meer de lengte van de rok of het aantal losstaande knopen van een blouse, zegt onderzoeksleider Karen Pine, professor psychologie aan de University of Hertfordshire.


Opmerkelijk was echter dat alleen functies uit de hogere kaders, zoals managers, op basis van provocatieve kleding strenger werden beoordeeld. Op lagere functies, zoals receptionistes, bleek de kledingkeuze geen enkele impact te hebben.


Evenwichtige balans


Vrouwen hebben op de werkvloer een grotere kledingkeuze dan mannen, zegt professor Pine. Dat confronteert vrouwelijke werknemers echter tegelijkertijd met de uitdaging een evenwichtige balans te zoeken tussen aantrekkelijkheid en professionalisme.


Deze studie toont aan dat die beslissing een grote impact kan hebben op de visie die de professionele omgeving zich over de vrouwelijke arbeidskrachten vormt. Vrouwen die zelfs op een bijzonder subtiele manier hun werkkleding sexsualiseren, moeten ermee rekening houden dat ze door hun seksegenotes op het gebied van professionele competentie minder zullen worden gewaardeerd.


 

Terug naar het overzicht

Direct contact

*
Naam:
*
Bedrijf:
*
Telefoon:
*
E-mail:
Uw vraag: