Ontslag van een disfunctionerende werknemer na 1 juli 2015

De wijziging van ontslagrecht zorgt ervoor dat een goede dossieropbouw bij een disfunctionerende werknemer per 1 juli 2015 van nog groter belang wordt, dan het nu is.

Vanaf 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht  als gevolg van de Wet Werk & Zekerheid gewijzigd. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een disfunctionerende werknemer dan alleen nog laten eindigen als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

De werkgever moet in ieder geval de disfunctionerende werknemer tijdig in kennis stellen van zijn disfunctioneren en hem voldoende gelegenheid geven zijn functioneren te verbeteren. Tevens moet hij ervoor zorgen dat het disfunctioneren niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Terug naar het overzicht

Direct contact

*
Naam:
*
Bedrijf:
*
Telefoon:
*
E-mail:
Uw vraag: