Wat verandert er voor de werknemers die op de payroll staan met de nieuwe WWZ?

Sinds 1 januari volgen er bepaalde wijzigingen in de WWZ. Zo geldt er voor de werknemers die in dienst zijn via een payroll bedrijf, vanaf 1 januari 2015 dezelfde ontslagbescherming als de collega’s die rechtstreeks op de loonlijst staan van de werknemer. Hierdoor zijn duidelijke afspraken tussen payrollbedrijf en opdrachtgever belangrijker dan ooit.

Een payrollbedrijf neemt voor haar opdrachtgevers de administratieve taken van het werkgeverschap over en draagt het werkgeversrisico. Het payrollbedrijf wordt dus de juridische werkgever van de werknemer.

Ontslagbescherming payrollmedewerkers

De opdrachtgever kan de payrollovereenkomst opzeggen, wanneer hij niet langer gebruik wil maken van de diensten van de medewerker. Dit moet natuurlijk wel met inachtneming van de gemaakte afspraken met het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf, zal vervolgens een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV voor de betreffende medewerker, aangezien zij het werkgeversrisico dragen.

Voor 1 januari 2015 gold dat een ontslagvergunning zeer eenvoudig door het UWV werd verleend op grond van bedrijfseconomische redenen als het payrollbedrijf aantoonde dat de opdrachtgever de payrollovereenkomst had opgezegd. Best wel makkelijk, dus. De regering wilde hier verandering in zien. Vanaf 1 januari 2015 geldt dat het nog steeds de payrollwerkgever is die voor zijn payrollmedewerker een ontslagaanvraag indient vanwege een opgezegde payrollovereenkomst (bedrijfseconomische redenen). Alleen gaat het UWV nu vervolgens aan de hand van de omstandigheden in het bedrijf van de opdrachtgever beoordelen of er toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt verleend.

De toekomst van payrollbedrijven

Verdwijnt nu het nut van payrollbedrijven? Nee, de overige administratieve taken die bij het werkgeverschap horen zoals de loonadministratie, het afdragen van loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies alsmede de begeleiding van het re-integratietraject van een zieke werknemer worden ook altijd nog door het payrollbedrijf verzorgd. Ook het werkgeversrisico blijft bij het payrollbedrijf.

Voor het payrollbedrijf geldt wel dat de sterkere ontslagbescherming van haar medewerkers ervoor kan zorgen dat wanneer de payrollovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd, het payrollbedrijf een medewerker in dienst moet houden die zij niet (direct) bij een andere opdrachtgever kan plaatsen. Dit brengt hoge loonkosten met zich mee. Daarom is het heel belangrijk dat er goede afspraken met opdrachtgevers over het opzeggen van de payrollovereenkomst en het verstrekken van de benodigde informatie en stukken voor het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV worden gemaakt. 

Terug naar het overzicht

Direct contact

*
Naam:
*
Bedrijf:
*
Telefoon:
*
E-mail:
Uw vraag: