Werkgevers hebben minder loonsancties gekregen in 2014

Minder werkgevers kregen in 2014 een loonsanctie opgelegd dan in 2013. Dat komt doordat de werkgevers zich dus beter houden aan de verplichtingen die zij hebben als een werknemer ziek wordt.

Het UWV kan een werkgever een loonsanctie opleggen als er niet wordt voldaan aan de verplichtingen die een werkgever heeft bij re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

Er moet dan, door de werkgever, langer dan de gebruikelijke twee jaar het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Uit het jaarverslag 2014 van het UWV blijkt dat het aantal loonsancties voor werkgevers in 2014 25% lager was dan in het jaar ervoor. Het UWV kan twee verschillende soorten loonsancties opleggen. Een inhoudelijke loonsanctie als het bedrijf niet hard genoeg zijn best gedaan heeft om een arbeidsongeschikte werknemer te laten re-integreren, en een administratieve loonsanctie krijgen. Deze krijgt men wanneer er niet (op tijd) voldaan wordt aan de administratieve verplichtingen die een werkgever heeft op basis van de Wet Verbetering Poortwachter.

Bij payrolling is het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de uitvoer en administratie van zo’n traject. Wij hebben specialisten in dienst die veel ervaring hebben met het begeleiden van zieke werknemers. Over een werknemer die op de payroll staat, loopt een inlener dus geen risico op loonsancties, noch hoeven er administratieve handelingen verricht te worden.

Terug naar het overzicht

Direct contact

*
Naam:
*
Bedrijf:
*
Telefoon:
*
E-mail:
Uw vraag: