Onze Diensten

PSN is een zeer ervaren en bekwame partner als het gaat om personeelszaken. U kunt voor verschillende diensten goed bij PSN terecht. Klik op het onderstaande onderwerp om hier meer informatie over te vinden.

 

Payroll

 

Uw personeel op onze payroll

Bij payrolling wordt PSN de juridisch werkgever. Wij nemen de risico's verbonden aan het werkgeverschap rond ziekte en arbeidsongeschiktheid van u over. Ook worden wij verantwoordelijk voor het afdragen van de werkgeverslasten. Dit zijn ondermeer de premies voor het UWV (sociale verzekeringen), pensioenpremies, loonbelasting, verzekeringspremies en de premies voor ziektekosten.

Bovengenoemde afdrachten en reserveringen zijn, samen met de kosten voor de salarisadministratie en boekhouding, in onze tarieven inbegrepen. Voor de bepaling van onze tarieven hanteren wij een rekenfactor over de som van het brutoloon en reserveringen. Wij bepalen de vergoeding die wij voor onze diensten vragen, op basis van de met u gemaakte afspraken.

Ons uitgangspunt blijft dat u als klant zélf bepaalt wat de medewerker verdient. Vanzelfsprekend met inachtneming van de wettelijke regelgeving.

Uw medewerkers ontvangen van ons de salarisbetalingen en uiteraard de salarisspecificaties en jaaropgaven.

 

HRM Service

 

PSN verzorgt graag de personeelsdiensten van uw medewerkers. U wilt als ondernemer eigenlijk alleen maar bezig zijn met uw core business en niet met personeelszaken. Wij nemen alles voor u uit handen. PSN maakt hier onderscheid in drie verschillende diciplines. Loonadministratie, HRM/PZ diensten en verloningsservice. U kunt kiezen uit één van de diciplines, maar het complete pakket heeft uiteraard schaalvoordelen en ontzorgt u volledig.

Loonadministratie

Hieronder verstaat PSN de volgende activiteiten:

 • Het beheren van het loonheffingsnummer bij de belastingdienst;
 • Het opstellen en bewaken van arbeidscontracten van uw medewerkers;
 • De aan- en afmelding bij de belastingdienst;
 • De salarisadministratie (maandelijkse loonstrook en jaaropgaaf);
 • Een digitaal betaalbestand voor de netto lonen;
 • Maandelijkse loonaangifte bij de belastingdienst;
 • Het bijhouden van de openstaande vakantiedagen en het opgebouwde vakantiegeld;
 • Maandelijkse rapportage d.m.v. journaalposten en bijbehorende aangiftebedragen;
 • Het verzorgen van administratieve afhandeling bij einde dienstbetrekking;
 • Wij zijn vraagbaak voor uw personeel omtrent salarisbetalingen.

HRM/PZ Diensten

PSN verstaat hieronder de volgende diensten:

 • Het beheren van en claimen bij de ziekteverzuimverzekering;
 • Het verzorgen van ziekmeldingen bij het UWV, Arbodienst en Ziekteverzuimverzekering;
 • Het bewaken van het traject "Wet Poortwachter" i.s.m. de arbodienst;
 • Het opstellen van plannen van aanpak en voortgangsrapportages;
 • Het beheren van de pensioenregeling;
 • Wij zijn de vraagbaak voor u en uw personeel omtrent juridische-, pensioen- en arbeidsongeschiktheidskwesties;
 • Ontslagbemiddeling.

Verloningsservice

Deze dicipline is een extra service. We nemen met deze service u nog meer uit handen dan al bij het bovenstaande. Wij doen namelijk zelfs uw betalingen; hieronder verstaan we betalingen aan de belastingdienst, pensioenmaatschappij, verzekeringen en uw medewerkers. We brengen over deze betaalde loonkosten, belastingen en premies BTW in rekening, wij betalen het immers namens u!

 

Werving & Selectie

 

Op zoek naar het juiste personeel, maar u heeft niet de middelen of de tijd voor een uitgebreide selectieprocedure en sollicitatierondes. Dan biedt PSN de uitkomst! Tegen een aantrekkelijk tarief selecteren wij voor u de best mogelijke en beschikbare kandidaten en garanderen een goede match. Zo bespaart u veel tijd en bent u verzekerd van een goede werknemer die goed bij uw organisatie past.

 

Salaris administratie 

 

 • De loonadministratie (loonstroken & jaaropgaaf)
 • Het aanmaken van journaalposten voor de boekhouding
 • Het aanleveren van een betaalbestand voor loonbetalingen per bank
 • Maandelijks de loonaangifte bij de belastingdienst
 • Beheer van arbeidscontracten van uw medewerkers
 • Het bijhouden van vakantiedagen en opgebouwde vakantiegeld
 • Ziekteverzuim beheer & preventie
 • Vraagbaak voor medewerkers over het loon en de loonstrook
 • Het voeren van een personeeladministratie
 • Het aan- en afmelden bij overheidsinstanties en verzekeraars
 • Beheer loongebouw en CAO bepalingen

 

Nieuwsgierig geworden naar wat de PSN Groep voor u kan betekenen? Klik hier voor het contactformulier of bel met 085-4892040.

Direct contact

*
Naam:
*
Bedrijf:
*
Telefoon:
*
E-mail:
Uw vraag: